1. Rekisterinpitäjä

Faktucon Oy
Ratamestarinkatu 11 B 6.krs
00520 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Juuso Kiiveri
puh. +358 (0) 45 672 1945

3. Rekisterin nimi

Faktucon Oy:n asiakastieto- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään rekisterinpitäjän liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja
kehittämistä varten, asiakassuhteen hoitoon, tarjonnan kohdentamiseen, analysointiin, palveluiden
tuottamiseen ja tarjoamiseen. Tähän sisältyy taloushallinnon palveluita (mm. palkanlaskentapalvelut,
kirjanpitopalvelut jne.) sekä näihin liittyviä erilaisia lisäarvopalveluita.
Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä, mukaan lukien mahdollinen suoramarkkinointi,
joka asiakkaalla on oikeus kieltää.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan / asiakasyrityksen yhteyshenkilön perustiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite,
puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, henkilötunnus, verotustiedot, pankkitili,
palkkatiedot ja mahdolliset ulosottotiedot.
Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun
tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot, asiakastyytyväisyyteen liittyvät
tiedot sekä markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti asiakasyrityksiltä itseltään tai viranomaisilta. Tietoja päivitetään
tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana.
Rekisteriin voidaan merkitä myös henkilötietoja sellaisista henkilöistä, joihin Faktucon pyrkii luomaan
asiakassuhteen tai on aloittamassa asiakassuhdetta. Nämä tiedot saadaan osana päivittäistä
liiketoimintaa, rekisteröidyltä itseltään tai vaihtoehtoisesti rekisteritietoa tarjoavilta yrityksiltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa viranomaistahoille, vakuutusyhtiöille
tai työeläkekassoille. Tietoja voidaan luovuttaa EU-/ETA-maiden ulkopuolelle lakia noudattaen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja
järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy
henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki
henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

Keep in touch

Fill in your details and we’ll get back to you in no time.

[forminator_form id="1072"]