Sitten se hinta.

Kuten alussa todettiin, hinnoittelu tilitoimistopalveluissa on tärkeä valintakriteeri. Yksikään tilitoimisto ei voi laskea alveja paremmin kuin toinen. Kyse on lakisääteisestä palvelusta ja veroilmoitus on täytetty joko oikein tai väärin. Tästä syystä voidaan ajatella, että peruspalvelusta lisähinnan maksaminen ei yleensä ole järkevää, jos se ei sisällä lainkaan neuvonantoa tai muita rahanarvoisia asioita.

Pahimmillaan tilitoimisto lähettää alv-laskelman eräpäivänä sähköpostitse ja muuten saat yhtiön raportit kerran vuodessa tilinpäätöksen muodossa.

Välillä tulee vastaan niitäkin tilanteita, jossa tilitoimisto laskuttaa yrittäjän säännöllisen kuukausipalkan laskemisesta kahden tunnin työn tai 50 ostolaskun käsittelystä 15 tunnin työn. Kun tilitoimistoyrittäjä ajaa tapaamiseenne uudenkarhealla Teslalla tai 7-sarjan bemarilla, tulee usein mieleen klassinen jenkkislogan: Where Are the Customers’ Yachts?

Kilpailuttaminen siis ehdottomasti kannattaa. Sitä ei kuitenkaan ole tehty aina helpoksi. Tilitoimistot käyttävät hinnoittelussaan monia eri malleja, esimerkiksi

  • Tuntihinta
  • Vientihinta
  • Tositehinta
  • Palkanlaskennan hinta
  • Tilinpäätöksen hinta

Kannattaakin kysyä, mitä palvelu maksaa kokonaisuudessaan kuukaudessa tai vuodessa. Yleensä pelkän tuntihinnan tuijottaminen johtaa harhaan, kun toinen tarjoaa 39€ + vientiveloitus ja toinen näyttää pelkkää tuntihintaa 70€/h.

 

Mistä sitten löydän sen oikean (tilitoimisto)kumppanin itselleni?

Kannattaa hyödyntää omaa verkostoa. Kysele yrittäjäkollegoilta tai tilintarkastajalilta suosituksia hyvistä tilitoimistoista. Niitä on Suomessa kyllä riittävästi. Tämän jälkeen kannattaa käydä tilitoimiston juttusilla ja kokeilla, miten henkilökemiat toimivat sinun ja tilitoimiston välillä. Toimiva henkilökemia on avainasemassa hyvän tilitoimistosuhteen luomisessa.

Samalla voit kysellä hieman referenssejä tilitoimistolta. Parhaan kuvan tilitoimiston työskentelystä saat, kun kysyt sitä tilitoimiston asiakkailta. Hieman epäilyttävää on, jos tilitoimisto ei voi nimetä yhtäkään referenssiä, johon voisit olla yhteydessä.